Mål: B 2377-09

NJA 2010 s. 485

Prejudikat

Fråga huruvida påföljden för grov misshandel ska mildras på grund av den tilltalades hälsotillstånd.