Mål: B 2377-09

Prejudikat

Fråga huruvida påföljden för grov misshandel ska mildras på grund av den tilltalades hälsotillstånd.