Mål: Ö 4731-09

NJA 2010 s. 461

Prejudikat

Tillstånd till prövning i hovrätt av mål angående adoption.