Mål: B 4411-09

”Lyxbilen” NJA 2010 s. 374

Prejudikat

Fråga om förutsättningarna för s.k. utvidgat förverkande enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.