Mål: B 5521-09

NJA 2010 s. 358

Prejudikat

Brukande av falsk urkund i ett asylärende hos Migrationsverket har ansetts inte vara ett brott av sådan art att fängelse normalt ska väljas som påföljd.