Mål: T 4486-07

Prejudikat

Tolkning av beslut om fördelningsgrund för driftskostnader för gemensamhetsanläggning.