Mål: T 4486-07

NJA 2010 s. 350

Prejudikat

Tolkning av beslut om fördelningsgrund för driftskostnader för gemensamhetsanläggning.