Mål: Ö 2125-09

NJA 2010 s. 295

Prejudikat

Fråga vid ny resningsansökan i vad mån resningsinstansen ska göra en ny värdering av det material som prövats i tidigare resningsärenden. (Jfr NJA 2009 s. 768)