Mål: Ö 5095-09

”Pirate Bay-målet” NJA 2010 s. 274

Prejudikat

Medlemskap i en juridisk yrkesförening och anställning som rättssakkunnig i Regeringskansliet har inte i sig ansetts medföra jäv för domare, även om målet har anknytning till föreningen eller lagstiftning vid vilken den rättssakkunniga medverkat.