Mål: Ö 13-09

NJA 2010 s. 219

Prejudikat

Hinder mot erkännande och verkställighet av en utländsk skiljedom har ansetts föreligga på den grunden att motparten inte i vederbörlig ordning underrättats om skiljeförfarandet.