Mål: Ö 3626-08

"Den försvunna e-posten I" NJA 2010 s. 165

Prejudikat

Återställande av försutten tid. Sökanden har inte ansetts ha gjort sannolikt att ett överklagande har kommit in till domstolen i rätt tid enbart därför att överklagandet inom överklagandefristen skickats med e-post med domstolens e-postadress korrekt angiven.