Mål: Ö 2144-09

NJA 2010 s. 122

Prejudikat

Att en advokat är misstänkt för brott har inte hindrat tillämpning av beslagsförbudet i 27 kap. 2 § rättegångsbalken för handlingar hos advokaten.