Mål: Ö 579-08

NJA 2010 s. 19

Prejudikat

Fråga om offentlig försvarare kan tillerkännas ersättning av allmänna medel för upprättande av arbetsredogörelse.