Mål: B 4878-08

NJA 2010 s. 3

Prejudikat

Det kan förordnas att en tidigare utdömd skyddstillsyn ska avse också andra brott även när det pågår ett förfarande om undanröjande av skyddstillsynen.