Mål: Ö 5955-10

Prejudikat

Omprövning av beslut om skuldsanering på grund av arv.