Mål: Ö 5955-10

NJA 2011 s. 957

Prejudikat

Omprövning av beslut om skuldsanering på grund av arv.