Mål: T 1408-09

NJA 2011 s. 916

Prejudikat

Fråga huruvida innehavaren av en registrerad firma gjort verkligt bruk av firman för den verksamhet som den registrerats för. 16 a § firmalagen (1974:156).