Mål: Ö 318-11

NJA 2011 s. 872

Prejudikat

Omvandling av fängelse på livstid i visst fall.