Mål: Ö 318-11

Prejudikat

Omvandling av fängelse på livstid i visst fall.