Mål: B 2350-10

NJA 2011 s. 858

Prejudikat

Frågor om var och av vem ett lotteri har anordnats när en spelautomat, som för sin funktion har anslutits till Internet, gjorts tillgänglig för allmänheten.