Mål: Ö 2857-09

NJA 2011 s. 838

Prejudikat

Resningsärende. Betydelsen av att lång tid (65 år) förflutit sedan de sakförhållanden inträffade som den tidigare domen avsåg.