Mål: Ö 4049-10

NJA 2011 s. 843

Prejudikat

Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om ränta på fordran avseende mervärdesskatt (prejudikatdispens).