Mål: B 2521-11

NJA 2011 s. 799

Prejudikat

Straffvärdebedömning avseende organiserad narkotikahandel via internet (mefedron och MDPV).