Mål: Ö 48-10

Prejudikat

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen i miljömål.