Mål: Ö 48-10

NJA 2011 s. 782

Prejudikat

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen i miljömål.