Mål: T 631-10

NJA 2011 s. 755

Prejudikat

Fråga om preskription vid återvinning i konkurs.