Mål: T 631-10

Prejudikat

Fråga om preskription vid återvinning i konkurs.