Mål: T 3855-10

"Skattekontot I" NJA 2011 s. 739

Prejudikat

Condictio indebiti. Skatteverket har ansetts återbetalningsskyldigt sedan en redovisningsbyrå på grund av misstag har betalat in skatt till fel skattekonto.