Mål: B 750-11

”Laserpekaren I” NJA 2011 s. 725

Prejudikat

Ett åtal för oaktsamt brott har ogillats, eftersom det har saknats samband mellan den tilltalades oaktsamhet och hans bristande insikt om risken för att den relevanta gärningsomständigheten förelåg.