Mål: Ö 1586-09

NJA 2011 s. 718

Prejudikat

Fråga om käranden har ändrat sin talan enligt 13 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken och i så fall i strid med bestämmelsens första stycke 3.