Mål: Ö 5964-10

Prejudikat

Tingsnotarie har ansetts inte vara behörig att i visst fall pröva ansökan om försättande i konkurs.