Mål: Ö 5964-10

NJA 2011 s. 712

Prejudikat

Tingsnotarie har ansetts inte vara behörig att i visst fall pröva ansökan om försättande i konkurs.