Mål: B 2613-11, B 2944-11

Prejudikat

Brottsrubricering och straffvärdebedömning i mål om narkotikabrott och narkotikasmuggling avseende syntetiska katinoner (I och II).