Mål: B 2150-11

NJA 2011 s. 638

Prejudikat

Fråga om betydelsen av att den tilltalade vid en bevisprovokation som bedömts ha hotfulla inslag lämnat uppgifter som varit negativa för honom själv.