Mål: T 1212-10

"Byggnadsställningarna" NJA 2011 s. 576

Prejudikat

Bestämmande av skadeståndets belopp när utredningsunderlaget varit ofullständigt.