Mål: T 1212-10

Prejudikat

Bestämmande av skadeståndets belopp när utredningsunderlaget varit ofullständigt.