Mål: B 3001-10

"Bollträet" NJA 2011 s. 556

Prejudikat

Ett bollträ har ansetts vara ett sådant föremål som omfattas av 1 § lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.