Mål: T 1528-09

NJA 2011 s. 548

Prejudikat

En bostadsrättsförening har reparerat en brandskadad lägenhet. Bostadsrättshavaren har ansetts inte vara skyldig att ersätta föreningen för standardhöjning.