Mål: Ö 5452-10

NJA 2011 s. 547

Prejudikat

Återställande av försutten tid. Sökanden har påstått att han vid ett personligt besök i hovrätten lämnat ett överklagande till befattningshavare i domstolens reception. Det har ansetts att han inte enbart genom detta påstående har gjort sannolikt att överklagandet har kommit in till domstolen i rätt tid.