Mål: Ö 3060-11

”Utlämningshäktningen” NJA 2011 s. 518

Prejudikat

Proportionalitetsprincipens tillämpning vid häktning i utlämningsärende