Mål: Ö 3060-11

Prejudikat

Proportionalitetsprincipens tillämpning vid häktning i utlämningsärende