Mål: Ö 2869-10

NJA 2011 s. 511

Prejudikat

En person som dömts till skyddstillsyn har misskött sina åligganden. Misskötsamheten har inte ansetts vara så allvarlig att skyddstillsynen skulle undanröjas.