Mål: Ö 5153-10

Prejudikat

Svensk exekutionsbehörighet vid verkställighet av svensk dom om umgänge.