Mål: Ö 5153-10

NJA 2011 s. 507

Prejudikat

Svensk exekutionsbehörighet vid verkställighet av svensk dom om umgänge.