Mål: B 2175-11

"Det grova överfallsrånet" NJA 2011 s. 466

Prejudikat

En person rånades på gatan av tre personer och tvingades därefter till sitt hem där han hölls frihetsberövad under hotfulla och förnedrande former medan bostaden genomsöktes varefter han bands och låstes in i en garderob. Brottet har bedömts som grovt rån.