Mål: Ö 1578-09

NJA 2011 s. 436

Prejudikat

Det krävs inte samtycke av överförmyndaren när en överenskommelse om gränsens sträckning träffas vid en fastighetsbestämning för ett omyndigt barns räkning.