Mål: Ö 2021-10

NJA 2011 s. 421

Prejudikat

Det krävs inte prövningstillstånd i hovrätten vid överklagande av tingsrätts beslut i mål om klagan över godkänt föreläggande av ordningsbot.