Mål: B 193-10

Prejudikat

Fråga om presumtion för fängelse vid utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott.