Mål: Ö 721-11

NJA 2011 s. 381

Prejudikat

Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om förordnande av särskild företrädare för barn.