Mål: B 5412-10

Prejudikat

Straffvärdebedömning i narkotikamål (mefedron).