Mål: B 5412-10

"Mefedrondomen" NJA 2011 s. 357

Prejudikat

Straffvärdebedömning i narkotikamål (mefedron).