Mål: Ö 1743-10

Prejudikat

En talan mot en gäldenär som var i konkurs om en fordran som fick göras gällande i konkursen har tagits upp till prövning.