Mål: T 5420-08

Prejudikat

När tillstånd enligt miljöbalken ges till viss verksamhet och tillståndet förenas med villkor om att säkerhet ska ställas för kostnader för återställningsåtgärder ska frågan om säkerhetens form – här moderbolagsborgen – i allmänhet inte avgöras vid tillståndsprövningen utan först sedan säkerheten har ställts.