Mål: T 5420-08

NJA 2011 s. 296

Prejudikat

När tillstånd enligt miljöbalken ges till viss verksamhet och tillståndet förenas med villkor om att säkerhet ska ställas för kostnader för återställningsåtgärder ska frågan om säkerhetens form – här moderbolagsborgen – i allmänhet inte avgöras vid tillståndsprövningen utan först sedan säkerheten har ställts.