Mål: T 1306-09

Prejudikat

Preskription av krav på ersättning för intrång i patent genom en serie av intrångshandlingar.