Mål: T 462-11

NJA 2011 s. 267

Prejudikat

Hovrätten har ogillat en i hovrätten väckt talan utan att utfärda stämning i målet. Högsta domstolen har meddelat dom utan att delge motparten överklagandet.