Mål: T 4028-07

"Nordmalingdomen" NJA 2011 s. 109

Prejudikat

Tre samebyar har befunnits ha en på sedvana grundad rätt till renskötsel (vinterbete) på privatägda fastigheter i Nordmalings kommun.