Mål: B 53-11

Prejudikat

Synnerligen grov misshandel? Gradindelning och straffvärdebedömning vid misshandel.