Mål: B 53-11

"Synnerligen grov misshandel?" NJA 2011 s. 89

Prejudikat

Synnerligen grov misshandel? Gradindelning och straffvärdebedömning vid misshandel.