Mål: Ö 3244-09

Prejudikat

Innebörden av kravet på skriftlig underrättelse om beslut enligt fastighetsbildningslagen.