Mål: Ö 3244-09

NJA 2011 s. 83

Prejudikat

Innebörden av kravet på skriftlig underrättelse om beslut enligt fastighetsbildningslagen.