Mål: T 13-10

NJA 2011 s. 67

Prejudikat

Fråga om jämkning enligt 36 § avtalslagen i samband med kollektivavtal.