Mål: Ö 5374-10

NJA 2011 s. 24

Prejudikat

Prövningstillstånd i hovrätt. En femtonårig pojke har dömts för grov misshandel till böter och överklagat domen. Synnerliga skäl har ansetts föreligga att pröva överklagandet.