Mål: T 1872-09

NJA 2011 s. 3

Prejudikat

Kränkningsersättning vid bostadsinbrott.