Mål: T 1872-09

Prejudikat

Kränkningsersättning vid bostadsinbrott.